Badania terenowe w ocenie walorów przyrodniczych szaty roślinnej wybranych dolin rzecznych na Wysoczyźnie Białostockiej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (Politechnika Białostocka)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pol
Czasopismo
Problemy Ekologii Krajobrazu
ISSN
1899-3850
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
45-58
Numer tomu
39
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
000036876