Nationwide system of donor hospital transplant coordinators, created by national transplant organization improves global donation rates, but it is effective only in a half of hospitals
PBN-AR
Instytucja
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Transplant International
ISSN
0934-0874
EISSN
1432-2277
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Suppl. 2
Strony od-do
11
Numer tomu
26
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Pozostali autorzy
+ 5
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
22nd Annual Meeting of the German Transplantation Society
Początek konferencji
2013-10-24
Koniec konferencji
2013-10-26
Lokalizacja konferencji
Frankfurt nad Menem
Kraj konferencji
DE
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Inne
System-identifier
0000011222
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych