Wpływ parametrów geometrycznych reklamy na olśniewanie oraz rozpraszanie uwagi kierowcy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektryczny (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
ISSN
1230-9265
EISSN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
114
Strony od-do
49-60
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.55
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Pozostali autorzy
+ 4
Słowa kluczowe
pl
luminancja, kontrast, reklamy uliczne, BRD
en
geometry, advertising, automotive lighting technology, street advertising, BRD
Streszczenia
Język
pl
Treść
W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienie związane z wpływem właściwości geometrycznych nośnika reklamowego na sposób jego obserwacji przez kierowcę. Główny nacisk został położony na analizę geometrycznych czynników odwracających uwagę kierowcy od drogi oraz jak ustawienie reklamy, jej powierzchnia oraz zależność kąta pomiędzy osią optyczną wzroku a środkiem reklamy wpływa na wielkość zjawiska olśnienia, w sytuacji, gdy reklama jest źródłem emisji światła. Omówiono wielkości typowych nośników informacji stosowanych w Polsce oraz poddano analizie zależność rozmiaru kątowego obiektu w zależności od odległości kierowcy od reklamy.
Język
en
Treść
This paper presented the issue related to the influence of the geometrical advertising media, the way of its observation by the driver. The main emphasis has been placed on the analysis of the geometrical factors distracting the driver from the road, and how to set advertising, the surface and the angle of the relationship between the optical axis of sight and the center of advertising influences the amount of glare, when advertising is a source of light emission. There has been discussed the size of the typical media used in Poland and analyzed the dependence of the angular size of the object depending on the distance of the driver from advertising.
Inne
System-identifier
WUTc92ce95a5e804425b32e4b8a9007aa64