Zastosowanie nowej interferencyjnej metody pomiaru mikro odchyleń kątowych do stabilizacji kierunku wiązki lasera
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Mechanik: miesiecznik naukowo-techniczny
ISSN
0025-6552
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Mechanikow Polskich
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
1
Strony od-do
51-58
Numer tomu
8/9
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
pomiary, odchylenie kątowe wiązki laserowej
en
pointing stability, measurement, laser beam deflection, interferometer, pointing stability
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przedstawiono nową interferometryczną metodę ultra precyzyjnego pomiaru odchylenia kątowego wiązki laserowej. Pozwala ona również na pomiar kątowego odchylenia urządzenia pomiarowego w stosunku do osi wiązki. Metoda opiera się na analizie okresu prążków interferencyjnych w wybranej płaszczyźnie pomiaru.
Język
en
Treść
A new interferometric method for ultra-precise measurement of laser beam angular deflection is presented. Also angular tilt of measuring device in relation to the beam axis can be measured. The method is based on interference fringe period analysis in the selected plane of measurement.
Inne
System-identifier
WUT38e2c53ecd1742aa8674082cfcd015d3