Church et Sects
PBN-AR
Instytucja
Wydział Teologii (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Ateneum Kapłańskie
ISSN
0208-9041
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
299-307
Numer tomu
166
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,516675
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
sekty
Kościół
duszpasterstwo
rodzina
ruchy eklezjalne
EN
sects
Church
ministry
family
ecclesiastical movements
Streszczenia
Język
PL
Treść
Dynamicznie rozwijające się sekty stanowią jedno ze znaczących zjawisk współczesnego świata. Fenomen sekt stawia przed Kościołem konkretne wyzwania, wymagające podjęcia adekwatnych działań duszpasterskich. W tej strategii chodzi przede wszystkim o działania profilaktyczne, wzmacniające i pogłębiające wiarę członków Kościoła. Artykuł omawia wybrane działania Kościoła wobec sekt, które wydają się szczególnie ważne i skuteczne. Należą do nich: przekazywanie rzetelnych informacji dotyczących sekt, ukazywanie i wspieranie rodziny jako środowiska chroniącego przed wpływem sekt, troska o pogłębianie wiedzy religijnej, liturgię i modlitwę oraz promowanie zrzeszeń religijnych.
Język
EN
Treść
Dynamically developing sects are one of the significant phenomena of the contemporary world. They pose a challenge to the Church and demand taking some adequate pastoral action. Such an action covers mostly preventive measures, aimed at strengthening and deepening of the faith of the Church members. This article discusses selected actions, which seem particularly important and effective, taken by the Church and targeted at sects. These are, among others, providing relying information concerning sects, presenting and supporting family as the environment protecting from sects, broadening of religious knowledge, taking care of liturgy and prayers, as well as promoting religious associations.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
88148