Geneza i rola synagogi jako religijnego i społecznego centrum żydowskiej gminy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Teologii (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Książka
Tytuł książki
Życie codzienne społeczności żydowskiej na ziemiach polskich do 1942 roku
Data publikacji
2013
ISBN
9788361982678
Wydawca
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Geneza i rola synagogi jako religijnego i społecznego centrum żydowskiej gminy
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
23-46
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.3
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Inne
System-identifier
76108