Osobowość duszpasterza rodzin według ks. prof. Piotra Poręby
PBN-AR
Instytucja
Wydział Teologii (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Roczniki Pastoralno-Katechetyczne
ISSN
2081-1829
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
171-184
Numer tomu
5 (60)
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,80855
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
personality
the features of character
the attitudes of character
the family minister
a family
the theological seminary education
PL
osobowość
cechy osobowości
postawy osobowości
duszpasterz rodzin
rodzina
wychowanie seminaryjne
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article is about the process of developing the personality of a family minister according to the concept of Father Piotr Poręba. The personality of a family minister is shown as the general type of behaviour and the way of acting conditioned by the biological condition, the psychical condition and the family background of the family minister. In the general formulation of the issue, the author distinguishes the features and the attitudes of the family minister’s personality. The main features of a family minister are: the vocation, the care for the family life, the pastoral abilities, the ability to observe and to properly judge a situation, the social skills, the ability to sympathize to a family; whereas the attitudes of a family minister are the ones proving: the living faith, the coexistence, the eagerness to communicate with others, the eagerness to serve, the selfless, unconditioned love, and the Christian authenticity. The personality of a family minister develops through the innate activity as well as through the influence of other people.
Inne
System-identifier
89118