Planowanie pastoralne w kontekście współczesnych wyzwań
PBN-AR
Instytucja
Wydział Teologii (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Warszawskie Studia Pastoralne
ISSN
1895-3204
EISSN
2353-8147
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
specjalny
Strony od-do
169-186
Numer tomu
specjalny
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.20
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
planowanie
zarządzanie
kierowanie
ewaluacja w  duszpasterstwie
planowanie pastoralne
plan pastoralny
program duszpasterski
teoria i praktyka kościelna
organizacja duszpasterstwa.
Streszczenia
Język
pl
Treść
W społeczeństwie pluralistycznym uwarunkowania duszpasterstwa są wieloraki i zróżnicowane, ponadto pojawią się ciągle nowe wyzwania. Dynamika zmian spo- łecznych wymaga szybkiej i adekwatnej do wyzwań odpowiedzi ze strony Kościoła. Dlatego niezwykle ważne jest planowanie duszpasterskie, rozumiane jako proces, które z jednej strony wyznacza kierunki działania, określa środki i metody potrzebne do osiągnięcia celu, a z drugiej strony jest realistyczne tzn. bierze pod uwagę uwarunkowania miejsca i czasu oraz możliwości. Skuteczne planowanie zakłada współpracę teorii i  praktyki pastoralnej, gdyż w  duszpasterstwie wprawdzie teoria wyprzedza praktykę, ale praktyka weryfikuje teorię i wpływa na jej kształt. Nawet negatywne doświadczenie praktyków w  procesie planowania może zamienić się w  pozytywne doświadczenie teoretyków, ponieważ jest w stanie urealnić i usprawnić proces programowania. Ważna jest informacja zwrotna w jakim zakresie dany plan duszpasterski został zrealizowany i jakie dzięki niemu osiągnięto cele. Ewaluacja programu duszpasterskiego jawi się jako ważny element procesu planowania.
Cechy publikacji
Nauki teologiczne
Psychologia
Theological sciences
Psychology
discipline:Nauki teologiczne
discipline:Theological sciences
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:798439