Inverse problem of life cycle assessment (LCA): its application in designing for environment (DfE)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego (Politechnika Świętokrzyska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Management
ISSN
1429-9321
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
2
Strony od-do
224-241
Numer tomu
20
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
design for environment
DfE
inverse problem
life cycle assessment
LCA
pl
projektowanie dla środowiska
DfE
zagadnienie odwrotne
ocena cyklu życia
LCA
Streszczenia
Język
en
Treść
The inverse problem of life cycle assessment, used in designing for environment, is about determining the optimal values of environmental inputs that provide the required environmental impacts. The notion of the inverse problem of life cycle assessment is explained here using a case study of a coffee machine (abstract model SimaPro, based on models Sima and Pro described in SimaPro 8.1 software). The dependencies between input and output signals were defi ned by nonlinear functions of several variables. Next, linearization was used and coeffi cient aki was calculated. On the basis of 3 hypothetical experiments, recommendations have been made on the reduction of the value of the factors that are the most detrimental for the environment: the consumption of aluminium, electricity, and paper for coffee fi lters, for the analysed product. The results prove the high applicability and usefulness of the proposed approach during environmental evaluation and enhancement of products over the full product life cycle.
Język
pl
Treść
Zastosowanie w projektowaniu dla środowiska zagadnienia odwrotnego oceny cyklu życia pozwala ustalić optymalne wartości wejść środowiskowych, które zapewniają wymagane wpływy środowiskowe. W niniejszym artykule wyjaśniono pojęcie zagadnienia odwrotnego oceny cyklu życia na przykładzie ekspresu do kawy (abstrakcyjnego modelu SimaPro opartego na modelach Sima i Pro pochodzących z oprogramowania SimaPro 8.1). Stosując nieliniową funkcję wielu zmiennych określano zależności pomiędzy sygnałami wejściowymi i wyjściowymi. Następnie przeprowadzono linearyzację i obliczono współczynniki aki. Na podstawie 3 hipotetycznych eksperymentów zostały ustalone dla analizowanego wyrobu zalecenia pozwalające na zmniejszenie wartości czynników najbardziej szkodliwych dla środowiska tzn.: zużycia aluminium, energii elektrycznej oraz papieru wykorzystywanego do wytwarzania filtrów do kawy. Wyniki potwierdzają wysoką przydatność i użyteczność proponowanego podejścia w ocenie oddziaływania na środowisko i w poprawie wyrobów podczas całego ich cyklu życia.
Cechy publikacji
peer-reviewed
original-article
Inne
System-identifier
54740
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych