Identification of aromatic compounds in odours mixture by gas chromatography and field olfactometry techniques
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Gdańska)
Książka
Tytuł książki
Proceedings of the 12th ISC Modern Analytical Chemistry
Data publikacji
2016
ISBN
978-80-7444-044-1
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
ENG
Tytuł rozdziału
Identification of aromatic compounds in odours mixture by gas chromatography and field olfactometry techniques
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
108-112
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
AIR QUALITY
AROMATIC COMPOUNDS
FIELD OLFACTOMETRY
GAS CHROMATOGRAPHY
ODOURS
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
12ISC Modern Analytical Chemistry
Początek konferencji
2016-09-22
Koniec konferencji
2016-09-23
Lokalizacja konferencji
Praga
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
Treść
This paper shows the results of investigation on identification aromatic compounds present in odorous mixture in atmospheric air samples collected in a vicinity of the oil refinery LOTOS S.A., located in Gdansk, during March and April period have be presented. The studies were conducted by the use of comprehensive two-dimensional gas chromatograph equipped with a cryogenic modulator and coupled with a time-of-flight mass spectrometer, and Nasal Ranger field olfactometer. The use of these techniques allows to characterize sensory properties of aromatic compounds present in odours mixture in the air.
Inne
System-identifier
137587