Application of compositional data analysis in environmental monitoring of radioisotopes
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczo-Techniczny (Uniwersytet Opolski)
Książka
Tytuł książki
GeoMap Workshop Proceedings
Data publikacji
2014
ISBN
9788024441498
Wydawca
Univerzita Palackého
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Application of compositional data analysis in environmental monitoring of radioisotopes
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
55-59
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.23
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
GeoMap Workshop
Początek konferencji
2014-06-17
Koniec konferencji
2014-06-20
Lokalizacja konferencji
Ołomuniec
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
UO23544e1934574880aa2c08fb80e1f7fc