Zastosowanie elektronicznego nosa w analityce zanieczyszczeń środowiska
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Gdańska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
POL
Czasopismo
Analityka: Nauka i Praktyka
ISSN
1509-4650
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2
Strony od-do
70-77
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
ANALIZA ODORÓW, ODORY, ELEKTRONICZNY NOS, ŹRÓDŁA ODORÓW
Streszczenia
Język
Treść
Problem jakości powietrza jest przedmiotem coraz większego zainteresowania ze względu na wpływ na środowisko, komfort życia i zdrowie ludzi. Wzrost stężenia niektórych zanieczyszczeń w powietrzu związany jest głównie z emisją tych składników ze źródeł antropogenicznych. Substancje złowonne, zwane odorami, wywołują najwięcej skarg i zażaleń ze strony ludzi, głównie tych którzy mieszkają i/lub pracują na terenach leżących w zasięgu oddziaływania takich emiterów. Ocena zapachu jest szeroko stosowana w przemyśle do ewaluacji uciążliwości zapachowej i jest ona uwzględniana podczas opracowywania nowych podejść do metodyk i rozwiązań aparaturowych. Nie ma wątpliwości, że popularne stają się podejście polegające na wykorzystaniu do monitoringu powietrza atmosferycznego i powietrza w pomieszczeniach różnych rozwiązań konstrukcyjnych nosów elektronicznych.
Inne
System-identifier
132236