Metody analizy sensorycznej jako narzędzie do oceny uciążliwości zapachowej powietrza atmosferycznego. CZ. II. Charakterystyka metod analizy sensorycznej.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Gdańska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
POL
Czasopismo
Analityka: Nauka i Praktyka
ISSN
1509-4650
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
4-10
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
ANALIZA SENSORYCZNA, METODY ANALIZY OPISOWEJ, METODY OZNACZANIA PROGÓW, METODY RÓŻNICOWE, METODY SKALOWANIA, UCIĄŻLIWOŚĆ ZAPACHOWA
Streszczenia
Język
Treść
Związki chemiczne obecne w powietrzu atmosferycznym i wywołujące nieprzyjemne wrażenia zapachowe mogą wywierać negatywny wpływ na zdrowie i życie człowieka. Wszystkie niepożądane substancje zapachowe, powodujące pobudzenie narządu węchowego, a następnie odczuwanie zapachu, nazywane są odorantami. Do pomiaru reakcji człowieka na bodźce pochodzące z otaczającego środowiska wykorzystuje się metody analizy sensorycznej. Umożliwia to przeprowadzenie oceny sensorycznej w celu kontroli emisji zanieczyszczeń. W pracy omówiono liczne testy pomiarowe, z wykorzystaniem których można uzyskać istotne informacje o cechach sensorycznych badanej próbki gazowej. Zastosowanie testów psychofizycznych umożliwia identyfikację wrażenia zmysłowego, wskazanie stopnia jego intensywności oraz uszeregowanie próbek pod tym względem. Przedstawiono również cztery podstawowe grupy metod analizy sensorycznej wykorzystywanych do oceny uciążliwości zapachowej powietrza atmosferycznego, a mianowicie metody: różnicowe (tzw. testy różnicowe), oznaczania progów, skalowania oraz analizy opisowej (metody profilowania).
Inne
System-identifier
136269