Ocena cyklu życia (LCA) - metodologia i możliwości zastosowania
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego (Politechnika Świętokrzyska)
Książka
Tytuł książki
Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Świat – Polska – Region Świętokrzyski
Data publikacji
2014
ISBN
9788363423100
Wydawca
PiS Agencja Wydawniczo-Poligraficzna
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Ocena cyklu życia (LCA) - metodologia i możliwości zastosowania
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
506-517
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.63
Hasło encyklopedyczne
Streszczenia
Język
en
Treść
Life cycle assessment (LCA) provides a powerful tool for environmental management, enabling the identification and prioritization of environmental impacts related to a product or process in all phases of the life cycle. The publication has shown the essence of the LCA instrument and the stages of its implementation. It also presents the possible use of LCA in business practice.
Język
pl
Treść
Ocena cyklu życia (LCA) stanowi zaawansowane narzędzie zarządzania środowiskowego, umożliwiające identyfikację i hierarchizację zagrożeń środowiskowych związanych z danym produktem lub procesem we wszystkich jego fazach cyklu życia. W publikacji ukazano istotę metody LCA oraz etapy jej realizacji. Przedstawiono również możliwości zastosowania LCA w praktyce gospodarczej.
Cechy publikacji
peer-reviewed
Inne
System-identifier
30635