Ocena cyklu życia (LCA) opakowań - butelka PET versus butelka szklana
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego (Politechnika Świętokrzyska)
Książka
Tytuł książki
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji 2016 Tom 2
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-941281-0-4
Wydawca
Oficyna WYdawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Ocena cyklu życia (LCA) opakowań - butelka PET versus butelka szklana
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
874-885
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.50
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
ocena cyklu życia LCA
opakowanie
butelka PET
butelka szklana
metoda ILCD
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przedmiotem niniejszego artykułu jest ekologiczna ocena cyklu życia (life cycle assessment, LCA) dwóch wybranych opakowań jednostkowych – butelki szklanej i butelki PET. Powyższa analiza porównawcza została przeprowadzona z wykorzystaniem specjalistycznych oprogramowań SimaPro i EASETECH w oparciu o metodę ILCD. Etapami, które zostały poddane badaniu LCA były proces produkcyjny i zagospodarowanie odpadu powstałego po wykorzystaniu butelek. Z przeprowadzonego badania wynika, iż butelka szklana generuje mniejsze negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie człowieka w analizowanym cyklu życia. Zaobserwować to właściwie można we wszystkich kategoriach wpływu, z wyłączeniem zakwaszenia. Najistotniejsze natomiast różnice w oddziaływaniu pomiędzy butelką szklaną a butelką PET występują w następujących kategoriach wpływu: zubożenie zasobów, tworzenie ozonu fotochemicznego, zmiany klimatyczne oraz pył zawieszony.
Cechy publikacji
peer-reviewed
Inne
System-identifier
38780