Rola japońskich metod i technik wspomagających zarządzanie produkcją w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego (Politechnika Świętokrzyska)
Książka
Tytuł książki
Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Świat – Polska – Region Świętokrzyski
Data publikacji
2014
ISBN
9788363423100
Wydawca
PiS Agencja Wydawniczo-Poligraficzna
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Rola japońskich metod i technik wspomagających zarządzanie produkcją w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
518-529
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.68
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Streszczenia
Język
en
Treść
The publication characterizes selected Japanese methods and techniques of production management: the 5S method, the TPM method and the 5xWhy technique, the SMED method and their role in increasing the competitiveness of the steel companies. The diagnosis of the situation in the iron and steel industry in Poland is also presented.
Język
pl
Treść
W publikacji scharakteryzowano wybrane japońskie metody i techniki zarządzania produkcją: metodę 5S, metodę TPM i koncepcję 5xDlaczego, metodę szybkich przezbrojeń SMED oraz przedstawiono ich rolę we wzroście konkurencyjności przedsiębiorstw hutniczych. Dokonano również diagnozy sytuacji w sektorze hutniczym żelaza i stali w Polsce.
Cechy publikacji
peer-reviewed
Inne
System-identifier
6240