Autonomous operation maintenance as the main pillar of TPM
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
Proceedings of 15th International Scientific Conference Automation in Production Planning and Manufacturing, Zilina, Slovak Republic, 19 -21 May 2014
Data publikacji
2014
ISBN
978-80-554-0878-1
Wydawca
Vedecko-technická spoločnost' pri Žilinskiej univerzite
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Autonomous operation maintenance as the main pillar of TPM
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
70-75
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
15th International Scientific Conference Automation In Production Planning And Manufacturing
Początek konferencji
2014-05-19
Koniec konferencji
2014-05-21
Lokalizacja konferencji
Zilina, Slovac Republic
Kraj konferencji
SK
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
ch0000055599