Application of lean production concept in organisation of gear wheels manufacturing
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
Proceedings of International Multidisciplinary Conference. The 10th Edithion, Baia Mare, Romania, Nyíregyháza, Hungary, 22-24 May, 2013
Data publikacji
2013
ISBN
978-615-5097-66-9
Wydawca
Bessenyei Publishing House Nyiregyháza
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Application of lean production concept in organisation of gear wheels manufacturing
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
87-91
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,3
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
International Multidisciplinary Conference. The 10th Edition
Początek konferencji
2013-05-22
Koniec konferencji
2013-05-24
Lokalizacja konferencji
Baia Mare, Romania, Nyiregyhaza, Hungary
Kraj konferencji
RO
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
ch0000051785