Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Odlewnictwa
Książka
Tytuł książki
Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania
Data publikacji
2014
ISBN
9788393879212
Wydawca
Instytut Metali Nieżelaznych
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
597-611
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,75
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
stopy magnezu
modyfikacja
endomodyfikacja
recykling
Streszczenia
Język
pl
Treść
Recykling złomu stopów magnezu jest zagadnieniem trudnym z uwagi na bardzo dużą reaktywność i skłonność do zapalania się stopów już poniżej temperatury topnienia. Biorąc pod uwagę koszty procesów technologicznych odlewania, zasadnym jest, aby złom obiegowy był przetapiany w warunkach odlewni. W rozdziale omówiono innowacyjną technologię przetopu złomu obiegowego z wykorzystaniem efektu endomodyfikacji poprzez zarodki znajdujące się w złomie. Badania obejmowały dwa najczęściej stosowane gatunki stopów magnezu: AZ91 (MgAl9Zn1) i AM50 (MgA15). Wykonano serię eksperymentalnych wytopów z różną zawartością złomu obiegowego we wsadzie dwoma technologiami odlewniczymi — kokilowo i pod wysokim ciśnieniem. Przed wytopami przeprowadzono identyfikację wtrąceń niemetalicznych w złomie obiegowym, w tym związków zawierających węgiel, jako głównego pierwiastka decydującego o efekcie modyfikacji. Na podstawie analizy ilości i wielkości ziarn otrzymanych stopów oraz właściwości mechanicznych odlewów, określono optymalną ilość złomu we wsadzie zapewniającą odpowiednią jakość otrzymanych odlewów. Opracowano instrukcję technologiczną proponowanej metody wykorzystania złomu obiegowego bez pogorszania jakości odlewów z jednoczesną poprawą ekonomiki procesu, co może wpłynąć na wzrost konkurencyjności polskich odlewni na rynku producentów komponentów ze stopów magnezu
Cechy publikacji
discipline:Metalurgia
discipline:Metallurgy
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:646857