Decyzje produkcyjne rolników z gmin Haczów i Korczyna (woj. podkarpackie) i ich wpływ na środowisko przyrodnicze
PBN-AR
Instytucja
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Progress in Economic Sciences
ISSN
2300-4088
EISSN
2391-5951
Wydawca
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
3
Strony od-do
185-199
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pl
Ochrona środowiska
Świadomość ekologiczna
Rolnictwo zrównoważone
en
Environmental protection
Ecological awareness
Sustainable agriculture
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem badań była inwentaryzacja wybranych zasobów przyrodniczo-technicznych producentów rolnych gminy Haczów i Korczyny oraz sposobów ich wykorzystania w kontekście Dobrej Praktyki Rolniczej i zrównoważonego gospodarowania agrosystemem. W badaniach brało udział 50 rolników. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że podejmowali oni podobne decyzje produkcyjne niezależnie od położenia gospodarstw (obszar Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, poza obszarem), wielkości produkcji (towarowe, na własne potrzeby), wykształcenia rolnika (wyższe i rolnicze, inne). Rolnicy mieli świadomość odpowiedzialności za środowisko, choć w tym zakresie ograniczali się do nielicznych działań (np. aktualnych badań technicznych opryskiwaczy). W niektórych przypadkach stwierdzono uchybienia w stosowaniu i przechowywaniu przemysłowych środków produkcji (nawozów i pestycydów). (abstrakt oryginalny)
Język
en
Treść
The aim of the study was evaluation of selected natural resource and technical agricultural producers and municipalities Haczów Korczyna and how to use them in the context of good agricultural practices and sustainable agrosystemem. In the study participated 50 farmers. Based on these results, it was found that they undertake similar production decisions independently of the holdings (area Czrnorzecko-Strzyżowskiego Landscape Park, outside), production (goods for their own use), farmer education (higher and agriculture, etc.). Farmers were aware of environmental responsibility, although in this respect were limited to a few activities (eg. Current technical research sprayers). In some cases there were weaknesses in the handling and storage of industrial inputs (fertilizers and pesticides).(original abstract)
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
796394