Purine and pyrimidine nucleoside phosphorylases - remarkable enzymes still not fully understood
PBN-AR
Instytucja
Wydział Fizyki (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Postępy Biochemii
ISSN
0032-5422
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Biochemiczne, Zarząd Główny
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
260-273
Numer tomu
61
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
fosforylazy nukleozydowe
molekularny mechanizm reakcji
droga zapasowa(ratunkowa) komórki
leki immunosupresyjne
terapia genowa
kinetyka niehiperboliczna
en
nucleoside phosphorylase
molecular mechanism of catalysis
nucleoside salvage pathway
immunosuppressive agents
gene therapy
non-Michaelis kinetics
Streszczenia
Język
pl
Treść
Fosforylazy nukleozydów purynowych i pirymidynowych katalizują odwracalną reakcję fosforolizy wiązania glikozydowego nukleozydów i są kluczowymi enzymami tzw. drogi zapasowej komórki. Droga ta jest mniej kosztownym szlakiem dostarczającym komórce tych ważnych elementów budulcowych, alternatywnym do syntezy de novo nukleozydów i nukleotydów. Zainteresowanie fosforylazami nukleozydowymi wynika nie tylko z ich istotnej roli w metabolizmie nukleozydów i nukleotydów, ale także z potencjalnych zastosowań medycznych samych enzymów i ich inhibitorów. Fosforylazy mogą aktywować proleki - analogi zasad i nukleozydów purynowych i pirymidynowych. Mało specyficzne, wysokocząsteczkowe fosforylazy nukleozydów purynowych można potencjalnie wykorzystać w terapii genowej niektórych nowotworów. Inhibitory fosforylaz to potencjalne leki immunosupresyjne, przeciwnowotworowe i przeciwpasożytnicze, a także zapobiegające inaktywacji innych leków nukleozydowych. Fosforylazy są także wygodnym narzędziem do wydajnej enzymatycznej syntezy nukleozydów. W niniejszym artykule zostanie przedstawiony wkład profesora Davida Shugara i kilkorga Jego uczniów i współpracowników w trwające już 40 lat prace grupy nad tymi niezwykłymi enzymami, omówiony na tle światowych badań w tej dziedzinie.
Cechy publikacji
Biochemia – dziedzina nauk biologicznych
Biologia medyczna
Biochemistry – field of biological sciences
Medical biology
discipline:Biofizyka – dziedzina nauk fizycznych
discipline:Biophysics – field of physical sciences
Review article
Review article is a summarization of the current state of the research on a particular subject.
Artykuł przeglądowy
Artykuł przeglądowy stanowi podsumowanie aktualnego stanu badań w danym obszarze tematycznym.
Inne
System-identifier
PBN-R:730008