Magazynowanie energii elektrycznej i gospodarka wodorowa
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki i Automatyki (Politechnika Gdańska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Przegląd Elektrotechniczny
ISSN
0033-2097
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
12
Strony od-do
334-342
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
OGNIWA PALIWOWE.
TECHNOLOGIE MAGAZYNOWANIA ENERGII
WIELKIE SYSTEMOWE ZASOBNIKI ENERGII
WODÓR I GOSPODARKA WODOROWA
ZASOBNIKI ENERGII W TRANSPORCIE
Streszczenia
Język
Treść
W artykule dokonano przegl ą du aktualnych technologii magazynowania energii elektrycznej oraz zestawiono uzyskiwane parametry w aspekcie zastosowa ń w zasobnikach systemowych. Przedstawiono studium mo ż liwo ś ci magazynowania energii z odnawialnych ź róde ł energii (O Ź E) w zasobnikach akumulatorowych i elektrowniach szczytowo-pompowych w Polsce. Omówiono tak ż e mo ż liwo ś ci wykorzystania systemów zasobnikowych w transporcie dla wykorzystania energii hamowania. Druga cz ęść artyku ł u prezentuje wodór jako no ś nik energii oraz zagadnienia zwi ą zane z gospodark ą wodorow ą : produkcja, transport, magazynowanie i zastosowania w ogniwach paliwowych.
Inne
System-identifier
139598
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych