Zastosowanie analizy mikrobiologicznych lotnych związków organicznych do wykrywania aktywności pleśni stanowiących zagrożenie dla obiektów zabytkowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Nauki ścisłe i zabytki : materiały z konferencji
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-7638-802-1
Wydawca
Księgarnia Akademicka
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Zastosowanie analizy mikrobiologicznych lotnych związków organicznych do wykrywania aktywności pleśni stanowiących zagrożenie dla obiektów zabytkowych
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
67-80
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,8
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 2)
Pozostali redaktorzy
+ 2
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Konferencja "Nauki ścisłe i zabytki"
Początek konferencji
2015-09-25
Koniec konferencji
2015-09-25
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
UEK-2168305239