Aktualne wymagania jakościowe i prawne dla biowęgla jako nawozu i polepszacza gleby
PBN-AR
Instytucja
Wydział Infrastruktury i Środowiska (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
ISSN
1899-3230
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o.
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
82-95
Numer tomu
R.9, nr 26
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
biochar
quality requirements
legal aspects
fertilizers
pl
biowęgiel
wymagania jakościowe
aspekty prawne
nawozy
Streszczenia
Język
en
Treść
The article provides an analysis of the current legal status and quality requirements for biochar as a fertilizer or a soil improver. It attempts to answer some fundamental questions such as: What biochar is and what is not? Why there is a confusion about the definition of biochar and its legal status and quality requirements? What are the anticipated changes in biochar area due to harmonization of fertilizers law in the Member States (i.e. EU Fertilizer Regulation)?
Język
pl
Treść
Artykuł dotyczy rozważań na temat aktualnych wymagań jakościowych i prawnych, jakie powinien spełniać biowęgiel jako nawóz czy polepszacz gleb. Stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na następujące zasadnicze pytania: Czym jest, a czym nie jest biowęgiel? Jakie są przyczyny obecnych trudności w rozumieniu terminu i określeniu statusu prawnego biowęgla oraz jego wymagań jakościowych? Jakie są oczekiwane zmiany wynikające z harmonizacji prawa nawozowego w krajach UE, nad którą obecnie trwają prace?
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
52641