Analiza wydzieleń w przemysłowym stopie aluminium serii 2xxx po różnym stopniu odkształcenia
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałowej (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-63663-66-7
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe Akapit
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Analiza wydzieleń w przemysłowym stopie aluminium serii 2xxx po różnym stopniu odkształcenia
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
111-114
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
stop 2014, analiza wydzieleń, ECAP
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Szkoła Inżynierii Materiałowej XLIII
Początek konferencji
2015-09-27
Koniec konferencji
2015-09-30
Lokalizacja konferencji
Rytro
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono wyniki badań wydzieleń obecnych w przemysłowym stopie aluminium serii 2xxx poddanemu dużemu odkształceniu plastycznemu. Analizę zmian ich morfologii oraz rozmiarów przeprowadzono na próbkach nieodkształconych oraz po procesie przeciskania przez zagięty kanał kątowy (ECAP). Otrzymane wyniki zostały porównane dla materiałów z różnym stopniem odkształcenia skumulowanego. Obserwacje struktury wykonano przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) , a analizę składu chemicznego cząstek drugiej fazy przy wykorzystaniu detektora energodyspersyjnego (EDS), pozwalającego na ich identyfikację. Ponadto sporządzono analizę ilościową wydzieleń dominujących w stopie. Uzyskane wyniki badań wykazały obecność trzech typów wydzieleń w analizowanym materiale. Z kolei charakterystyka ilościowa ujawniła zmniejszenie wielkości cząstek drugiej fazy występujących w stopie w wyniku odkształcenia plastycznego, podobnie jak ziaren w badanym stopie. Uzyskane rezultaty potwierdzają wpływ zastosowanej obróbki technologicznej na mikrostrukturę materiału oraz rozdrobnienie elementów mikrostruktury w wyniku procesu dużego odkształcenia plastycznego.
Inne
System-identifier
WUTcbbbc9bb12354c87a21ec4f91e4b0a4f