Baroclinically-driven acoustic streaming
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczno-Energetyczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
24th International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, ICTAM 2016 : book of papers
Data publikacji
2016
ISBN
9780660054599
Wydawca
International Union Theoretical and Applied Mechanics
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Baroclinically-driven acoustic streaming
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
1-2
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,2
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pol
przepływ uśredniony
fala akustyczna
niestabilność barokliniczna
lampa HID
analiza symptotyczna
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ICTAM 2016
Nazwa konferencji
24th International Congress of Theoretical and Applied Mechanics
Początek konferencji
2016-08-21
Koniec konferencji
2016-08-26
Lokalizacja konferencji
Montreal
Kraj konferencji
CA
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Inne
System-identifier
000205539