On-chip gel electrophoresis of DNA in inkjet 3D printed lab-on-a-chip
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
µTAS 2016 : The 20th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences : 9-13 October, Dublin, Ireland
Data publikacji
2016
ISBN
9780979806490
Wydawca
The Chemical and Biological Microsystems Society
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
On-chip gel electrophoresis of DNA in inkjet 3D printed lab-on-a-chip
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
1465-1466
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,1
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
druk 3D
laboratorium na chipie
elektroforeza
separacja DNA
mikrofluidyka
wytwarzanie przyrostowe
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
MicroTAS 2016
Nazwa konferencji
20th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences
Początek konferencji
2016-10-09
Koniec konferencji
2016-10-13
Lokalizacja konferencji
Dublin
Kraj konferencji
IE
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000206359