A Method of Power System Static Stability Analysis
PBN-AR
Instytucja
Instytut Energetyki - Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Acta Energetica
ISSN
2300-3022
EISSN
Wydawca
ENERGA SA
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
102-108
Numer tomu
26
Liczba arkuszy
0,29
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
polski
stabilność statyczna systemu elektroenergetycznego
sztywność sieci
kołysania mocy
angielski
static stability of power system
grid stiffness
power swings
Streszczenia
Język
pols
Treść
Treść artykułu dotyczy badania zmian parametrów pracy systemu elektroenergetycznego w warunkach narastania jego obciążenia. Wyniki tych i podobnych badań mogą prowadzić do rozszerzenia aktualnych poglądów na temat sztywności sieci, jej stabilności i warunków postawania kołysań mocy w systemie. Kołysania mocy często stanowią początek rozległych awarii systemowych.
Język
angielski
Treść
The paper reports on a study of changes in a power system’s operating parameters under a rise in its load. The results of these and similar studies may lead to an expansion of current views on a grid’s stiffness, its stability and conditions for power swings development in the system. Power swings are often the beginnings of widespread system failures.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowey
Inne
System-identifier
PX-58b5e5b1d5de9cc1dd9da18e
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych