Stanowisko testowe do badania układów automatyki sieciowej
PBN-AR
Instytucja
Instytut Energetyki - Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej
ISSN
0013-7294
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
770-773
Numer tomu
12
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,24
Słowa kluczowe
polski
SCADA
HMI
LabVIEW  
Hardware-in-the-loop
angielski
SCADA
HMI  
LabVIEW  
hardware-in-the-loop  
Streszczenia
Język
polski
Treść
W ramach prac własnych w Oddziale Gdańskim Instytutu Energetyki opracowano pakiet autorskiego oprogramowania SysView, będący specjalistycznym systemem SCADA przeznaczonym do testowania, uruchamiania i wdrażania systemów automatyki sieciowej, a zwłaszcza układów regulacji napięcia w sieci elektroenergetycznej. Zaproponowane rozwiązania cechują się dużą elastycznością symulowania środowiska pracy badanej automatyki sieciowej na stacji elektroenergetycznej lub w elektrowni.
Język
angielski
Treść
In the framework of their own-initiative works an original software package SysView was developed in the Oddział Gdański Instytutu Energetyki. The package is a specialised SCADA system dedicated to testing, commissioning and implementation of power grid automation systems and especially of a power network voltage control ones. The proposed solutions are characterized by great simulation flexibility of a tested network automation system working environment in power stations or in power plants.
Cechy publikacji
sprawozdanie
Inne
System-identifier
PX-58b5db49d5de9cc1dd9d765e