Możliwości automatyzacji kompleksu ścianowego przy wykorzystaniu systemu sterowania obudową DOH-matic
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Napędy i Sterowanie
ISSN
1507-7764
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Druk-Art
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
7/8
Strony od-do
124--128
Numer tomu
16
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.35
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article presents issues connected with implementation of automated longwall miner complexes in hard coal mines. In this context a new approach in designing and applying systems of such type was suggested. A general structure was presented as well as work algorithm with the essential function performed by control system of a mechanized lining set. The conducted analysis of the DOH-matic system confirms a full functionality of the solution as a basic element of the discussed automation systems structure.
Język
PL
Treść
W referacie przedstawiono problemy związane z wdrażaniem zautomatyzowanych kombajnowych kompleksów ścianowych w kopalniach węgla kamiennego. Na tym tle zaproponowano nowe podejście w projektowaniu i zastosowaniu tego typu systemów. Przedstawiono ogólną strukturę i algorytm pracy, w którym podstawową funkcję spełnia układ sterowania zestawem obudowy zmechanizowanej. Przeprowadzona analiza systemu DOH-matic potwierdza pełną funkcjonalność tego rozwiązania jako podstawowego elementu struktury omawianych układów automatyzacji.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:083530