Metody wizualne badań lin stalowych i włókiennych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze [stanowi kontynuację Transport Przemysłowy]
ISSN
1899-5489
EISSN
Wydawca
"HMR-Trans" (Wrocław)
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
1
Strony od-do
70--76
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper discusses evaluation of the wire ropes visual method. Described method is three-dimensional (3D) laser triangulation which creates an image of the surface of the rope. The resulting artificial image of the surface of the rope is then used to determine the geometric parameters of ropes: the lay length and diameter. On the basis of changes in these parameters the current state of the rope is assessed. In the paper also the possibility of identifying defects and discontinuities occurring on the surface of the rope is presented. The article is illustrated by examples from research. The presented method is perfectly complemented by commonly used in practice magnetic method is also suitable for evaluation of fiber ropes. The method is very useful for the assessment of hard-working ropes of pulley systems in cranes, opencast mining excavators, off-shore equipment, etc.
Język
PL
Treść
Ocena stanu lin stalowych metodą wizualna jest przedmiotem tego artykułu. Opisano w nim trójwymiarową metodę (3D) do stworzenia obrazu powierzchni liny. Do tego celu wykorzystano metodę tzw. triangulacji laserowej. Wytworzony sztuczny obraz powierzchni liny jest następnie wykorzystany do wyznaczania dwóch parametrów geometrycznych lin: długości skoku I średnicy. Na podstawie zmiany tych parametrów można wnioskować o aktualnym stanie liny. Przedstawiono też możliwości identyfikacji wad I nieciągłości występujących na powierzchni liny. Artykuł jest Ilustrowany przykładami z wykonanych badań. Przedstawiona metoda doskonale uzupełnia powszechnie stosowaną w badaniach lin stalowych metodę magnetyczną I nadaje się również do oceny lin włókiennych. Metoda jest przydatna do oceny trudno dostępnych lin pracujących w układach wielokrążkowych dźwigów, koparek górnictwa odkrywkowego, urządzeń off-shore itp.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:088438