Kompleksowa ocena stanu technicznego lin wantowych koparek wielonaczyniowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Maszyny i pojazdy dla budownictwa i górnictwa skalnego. konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, 29–30 września 2014 : streszczenia referatów
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-87982-64-5
Wydawca
SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Kompleksowa ocena stanu technicznego lin wantowych koparek wielonaczyniowych
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
1--7
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Maszyny i pojazdy dla budownictwa i górnictwa skalnego : konferencja naukowo-techniczna
Początek konferencji
2014-09-29
Koniec konferencji
2014-09-30
Lokalizacja konferencji
Wrocław
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
idp:085890