Badania innowacyjnego rozwiązania kabiny operatora dla dołowych maszyn samojezdnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Napędy i Sterowanie
ISSN
1507-7764
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Druk-Art
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2
Strony od-do
79--83
Numer tomu
16
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.35
Streszczenia
Język
PL
Treść
Jednym z zagadnień podejmowanych w ramach badań prowadzonych w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie są aspekty bezpieczeństwa eksploatacji maszyn pracujących w ekstremalnych warunkach górniczych. Małe wysokości maszyn samojezdnych, wynikające z konieczności dostosowania gabarytów do niskich wyrobisk, stwarzają podstawowe problemy przy projektowaniu kabin operatorów w taki sposób, by zagwarantować operatorom maszyn możliwie najlepsze warunki pracy i możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa. W Katedrze MGPiT podejmowane są prace zmierzające zarówno do poprawy ergonomii pracy operatora, jak i zapewnienia mu odpowiedniej ochrony przed czynnikami zewnętrznymi. Do tego celu wykorzystywane są aplikacje CAD i CAE, które pozwalają na weryfikację i modyfikację konstrukcji celem poprawy jej wytrzymałości. Oprócz prac mających na celu opracowanie metodyki badań symulacyjnych weryfikujących konstrukcje kabin jednocześnie prowadzone są badania nad modelem nowych układów zabezpieczających i absorbujących energię uderzenia, celem zminimalizowania potencjalnych zagrożeń wynikających z udarowego charakteru obciążenia kabiny operatora.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:088696