Badania nad syntezą metalurgiczną oraz procesem ciągłego odlewania stopów aluminium w gatunku EN AW-6060 oraz EN AW-6082 w warunkach przemysłowych na linii z układem elektromagnetycznej modyfikacji struktury
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling
ISSN
0035-9696
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Sigma NOT sp. z o.o..
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
9
Strony od-do
379--383
Numer tomu
61
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.35
Słowa kluczowe
EN
aluminum alloys
metallurgical synthesis
continuous casting technology
electromagnetic modification
PL
odlewanie ciągłe
stopy aluminium
modyfikacja elektromagnetyczna
synteza metalurgiczna
Streszczenia
Język
PL
Treść
Nieustannie rosnące zapotrzebowanie na aplikacje aluminiowe, determinuje wzmożone tempo prac nad wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie zintegrowanych procesów odlewania ciągłego i przeróbki plastycznej. W praktyce technologicznej wlewki wytwarzane na klasycznej linii odlewania ciągłego dedykowane jako wsad do procesów przeróbki plastycznej na gorąco, pozyskiwane są coraz częściej z materiałów odpadowych. W związku ze zwiększającą się rolą złomów aluminiowych w produkcji wielkoseryjnej profili aluminiowych, ciągłej optymalizacji podlegają nie tylko parametry procesów kształtowania materiału, ale także procedury związane z syntezą metalurgiczną materiałów odpadowych oraz zapraw metalurgicznych. W artykule podjęto tematykę syntezy metalurgicznej stopów AlMgSi uzyskiwanych wprost z materiałów odpadowych z linii ciągłego odlewania, wyposażonej w układ elektromagnetycznej modyfikacji struktury, jako pełnowartościowego materiału wsadowego do procesów przeróbki plastycznej. Dokonano oceny kompozycji składu chemicznego materiału po syntezie metalurgicznej, a także jakości powierzchni i makrostruktury uzyskanych odlewów pod kątem potencjalnego wykorzystania ich do dalszej przeróbki.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:101691