Wykorzystanie modelowania fizycznego i matematycznego do określenia odkształceń w nowym procesie walcowania pielgrzymowego rur na zimno
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria: Mechanika
ISSN
0137-2335
EISSN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
253
Strony od-do
141--146
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.42
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper presents results of physical modelling and numerical simulation, which allows to determinate strain fields in the cold pilger rolling process. Physical modelling was carried out on prototype pilger mill, which work according to the conception of Professor Jan Osika. Aluminium tubes with copper wire inserts as markers have been investigated. To measure strain fields optical system, which take into account variation of tube thickness, was used. Strains were analysed during one full cycle of pilgering process. Abaqus software was used for numerical simulation. Taking into account history of deformation in the working zone, the strain fields have been calculated.
Język
PL
Treść
W pracy przedstawiono wyniki modelowania fizycznego i matematycznego umożliwiające określenie odkształceń w nowym procesie walcowania pielgrzymowego rur na zimno. Modelowanie fizyczne przeprowadzono na prototypowej walcarce pielgrzymowej pracującej według koncepcji prof. nadzw. dra hab. inż. Jana Osiki. Materiałem badawczym były rury aluminiowe ze znacznikami pomiarowymi. Do określenia odkształceń wykorzystano system wizyjny, który umożliwia pomiar odkształceń z uwzględnieniem zmian grubości ścianki badanej rury. System umożliwia śledzenie odkształceń w jednym pełnym cyklu roboczym. Modelowania matematycznego dokonano przy użyciu programu Abaqus. W symulacjach procesu walcowania pielgrzymowego uwzględniona została pełna historia odkształcenia walcowanej rury umożliwiająca określenie odkształcenia materiału w całej kotlinie walcowniczej.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:073810