Badania nad procesem ciągłego odlewania prętów ze stopu aluminium gatunku EN AW-8176 uzyskanych z przewodowego złomu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Rudy i Metale Nieżelazne
ISSN
0035-9696
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
8
Strony od-do
417--421
Numer tomu
58
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.4
Słowa kluczowe
EN
CCR by C-P method
EN AW-8176
HCC
PL
COiW metodą C-P
COP
EN AW-8176
Streszczenia
Język
EN
Treść
The interest of the new opportunities of aluminum casting, as the feedstock to the wire drawing process used for electrical purposes, is dictated not only by economic considerations arising from the type of the casting technology and its energy consumption, but also a relatively high potential development of non-standard properties of the material in the casting line. By appropriate selection of the parameters of the casting process it is possible to shape the structure of ingot, which has a direct effect on the mechanical and electrical properties of wires. This paper presents the results of the tests for aluminum grade EN AW-8176 prepared by two methods casting: industrial, of the continuous casting and rolling by Continuus-Properzi method (CP) and the laboratory of horizontal continuous casting process (Horizontal Continuous Casting). The casting process parameters were compared, macro-and microstructure of castings and mechanical and electrical properties of the wires obtained from ingots were examined. It has been shown that it is possible to cast the horizontal aluminum rods by graphite crystallizer of 14 mm diameter with wire scrap and get a similar level of mechanical and electrical properties of the wires for industrial material.
Język
PL
Treść
Zainteresowanie nowymi możliwościami odlewania aluminium, jako wsadu do procesu ciągnienia stosowanego na cele elektryczne, podyktowane jest nie tylko względami ekonomicznymi wynikającymi z rodzaju zastosowanej technologii odlewania i jej energochłonności, ale również stosunkowo dużymi możliwościami kształtowania ponadstandardowych właściwości samego materiału w linii odlewniczej. Poprzez odpowiedni dobór parametrów procesu odlewania istnieje możliwość kształtowania struktury odlewu, co ma bezpośredni wpływ na poziom uzyskiwanych właściwości mechaniczno-elektrycznych drutów. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych dla aluminium gatunku EN AW-8176 otrzymanego dwiema metodami odlewania; przemysłowego, z linii ciągłego odlewania i walcowania metodą Continuus-Properzi (C-P) oraz laboratoryjnego procesu ciągłego odlewania poziomego (Horizontal Continuous Casting). Porównano parametry procesu odlewania, zbadano makro- i mikrostrukturę odlewów oraz właściwości mechaniczno-elektryczne drutów przeciągniętych z wlewków. Wykazano, iż istnieje możliwość odlewania poziomego prętów aluminiowych przez krystalizator grafitowy o średnicy 14 mm z przewodowego złomu i uzyskać zbliżony poziom właściwości mechaniczno-elektrycznych drutów do materiału przemysłowego.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:076090