Analiza umacniania się drutów uzyskanych z materiałów wsadowych z miedzi gatunków Cu-OFE i Cu-ETP w procesie ciągnienia
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling
ISSN
0035-9696
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Sigma NOT sp. z o.o..
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
7
Strony od-do
329--337
Numer tomu
59
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.64
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
drawing process
wires
strengthening
oxygen free electronic (OFE) copper
electrolytic tough pitch (ETP) copper
PL
druty
proces ciągnienia
umacnianie
miedź Cu-OFE
miedź Cu-ETP
Streszczenia
Język
EN
Treść
The requirements of modern electrotechnical and electrical industry concerning on the physicochemical and technological properties of copper to electrical wires and cables. The result of this is development of modern methods of continuous casting (CC) of oxygen-free copper. Generally, continuous casting and rolling (CCR) lines provide higher production capacities than continuous casting (CC) lines and are used for high-volume production of electrolytic tough pitch copper Cu-ETP (for comparison: a CCR finished product speed may exceed 25 m/s, whereas in CC line it is about 0.5-4.0 m/min). Although CC lines cannot compete in terms of production capacity with CCR installations, they allow achieving specialist products with precisely designed and dedicated properties. These products in addition to high electrical conductivity must also have a very good formability for wires and micro-wires. In turn, susceptibility to processes of cold working is conditioned, among others, crystal structure and chemical purity of feedstock. This paper presents analysis of the OFE (Upcast and Rautomead line) and ETP (Contirod line) copper wires strengthening during drawing process. Characteristics of changes of mechanical properties as a function of the actual deformation wires has been presented. Parameters of equation of ultimate tensile strength and proof stress in the function of deformation has been presented. In addition, the paper contains the analysis of the microstructure and fracture surface of OFE and ETP wires after tensile test.
Język
PL
Treść
Współczesny przemysł elektrotechniczny i elektroniczny stawia coraz to wyższe wymagania względem właściwości fizykochemicznych i technologicznych miedzi dedykowanej do produkcji kabli i przewodów elektrycznych. Odpowiedzią na te potrzeby stał się rozwój nowoczesnych metod ciągłego odlewania miedzi beztlenowej, które mimo niższej wydajności w porównaniu do technologii ciągłego odlewania i walcowania pozwalają na uzyskiwanie wyrobów specjalistycznych o ściśle zaprojektowanych i dedykowanych właściwościach. Produkty te, oprócz wysokiej przewodności elektrycznej, muszą także charakteryzować się bardzo dobrą odkształcalnością na druty i mikrodruty. Z kolei podatność do procesów przeróbki plastycznej na zimno warunkowana jest m.in. strukturą krystaliczną i czystością chemiczną materiału wsadowego. W związku z powyższym, w pracy dokonano analizy procesu umacniania się drutów uzyskanych z materiałów wsadowych z miedzi beztlenowej gatunku Cu-OFE z linii Upcast i Rautomead oraz z miedzi tlenowej Cu-ETP z linii Contirod w procesie ciągnienia. Ukazano krzywe zmian właściwości mechanicznych drutów uzyskanych z prętów i walcówek w funkcji odkształcenia rzeczywistego oraz ich interpretację. Określono parametry równań opisujących w matematyczny sposób przebiegi zmian granicy plastyczności i wytrzymałości na rozciąganie w funkcji odkształcenia. Całość pracy uzupełnia analiza mikrostruktur materiałów wsadowych z miedzi gatunku Cu-OFE i Cu-ETP do procesu ciągnienia oraz otrzymanych drutów. Kontynuację analizy porównawczej stanu strukturalnego badanych materiałów stanowią także obrazy z mikroskopu skaningowego powierzchni przełomów po statycznej próbie rozciągania dla drutów o średnicy 0,5 mm z obu gatunków miedzi.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:083348