Analysis of selected micro and macro elements in \emph {in vitro} culture of \emph {Bacopa monnieri}
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
EYEC monograph. 4\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 27–29\textsuperscript{th} 2015, Warsaw
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-936575-1-3
Wydawca
University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Analysis of selected micro and macro elements in \emph {in vitro} culture of \emph {Bacopa monnieri}
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
401--401
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
EN
AAS
Bacopa monnieri
anthranilic acid
serotonin
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
4th European Young Engineers Conference
Początek konferencji
2015-04-27
Koniec konferencji
2015-04-29
Lokalizacja konferencji
Warszawa
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:089068