Geomechanical properties of shale gas reservoirs in Poland Baltic Basin using AVO analysis and inversion
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Vienna 2016 [Dokument elektroniczny]. efficient use of technology – unlocking potential : 78th EAGE conference \& exhibition : 30 May – 2 June 2016, Vienna, Austria : conference proceedings
Data publikacji
2016
ISBN
978-94-6282-185-9
Wydawca
Wiley
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Geomechanical properties of shale gas reservoirs in Poland Baltic Basin using AVO analysis and inversion
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
1--3
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.21
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
78th EAGE conference & exhibition
Początek konferencji
2016-05-30
Koniec konferencji
2016-06-02
Lokalizacja konferencji
Vienna
Kraj konferencji
AT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
idp:098382