Hydrocarbon resources assessment for selected area of Lower Paleozoic basin in Poland based on spatial modeling
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
SGEM 2016. 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings
Data publikacji
2016
ISBN
978-619-7105-80-3
Wydawca
STEF92 Technology Ltd.
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Hydrocarbon resources assessment for selected area of Lower Paleozoic basin in Poland based on spatial modeling
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
135--142
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.57
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
EN
3D modeling
parametric modeling
unconventional resources
Schmoker method
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
SGEM2016
Nazwa konferencji
16th international multidisciplinary scientific geoconference
Początek konferencji
2016-06-30
Koniec konferencji
2016-07-06
Lokalizacja konferencji
Albena
Kraj konferencji
BG
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:102325