Energy generation analysis of crystalline and thin-film silicon photovoltaic panels in the local conditions of the Southern Poland
PBN-AR
Instytucja
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania
ISSN
0033-2089
EISSN
2449-9528
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych Sigma Not Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
65--70
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.42
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Streszczenia
Język
EN
Treść
In this work the analysis of performance of crystalline and thin film silicon solar cell was performed based on a daily profiles of output power and annual gain of energy generated by particular PV modules installed in Miekinia AGH PV Laboratory nearby Krakow. The obtained results were normalized to the unit of surface area of PV module and to the 1 kWp of nominal power. It turned out that in relation to unit of surface area of PV module mono- and polycrystalline solar cells produced the greatest amount of energy. The micromorph modules gives two times less energy than crystalline solar cell, but approximately 27% more than amorphous silicon solar cell. In regarding to 1 kWp of nominal power the micromorph modules achieved the best results. In the carried out studies temperature influence on performance of PV modules were also analyzed. The results revealed that crystalline solar cells heat up to higher temperature than thin film solar cell in the same weather condition. In the case of crystalline silicon solar cell increase of PV module temperature caused significant loss of efficiency. For micromorph modules PCE was nearly the same in the whole range of temperature. Based on obtained date values of power conversion efficiency and performance ratio were also determined and it was turn out that in the weather condition of Southern Poland the polycrystalline solar cells achieved the best result.
Język
PL
Treść
Przedmiotem pracy była analiza działania krystalicznych i cienkowarstwowych krzemowych modułów fotowoltaicznych. W ramach badań wykonano porównanie uzysków energetycznych oraz mocy generowanych przez monokrystaliczne, polikrystaliczne, amorficzne i mikromorficzne panele PV zainstalowane na terenie Laboratorium Edukacyjno- Badawczego Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini koło Krakowa. Otrzymane wyniki zostały znormalizowane poprzez przeliczenie na jednostkę powierzchni modułu oraz 1 kWp zainstalowanej mocy. Okazało się, że w odniesieniu do jednostkowej powierzchni moduły krystaliczne uzyskały najlepsze rezultaty. Moduły mikromorficzne wygenerowały dwa razy mniej energii niż moduły krystaliczne ale o 27% więcej niż moduły amorficzne. W przeliczeniu na 1 kWp mocy nominalnej najlepszy wynik uzyskały moduły mikromorficzne. W ramach przeprowadzonych badań analizowano również wpływ temperatury modułu na efektywność jego pracy. Otrzymane wyniki pokazują, że moduły krystaliczne nagrzewają się do wyższych temperatur niż ogniwa cienkowarstwowe w tych samych warunkach pogodowych. W przypadku ogniw krystalicznych wzrost temperatury ogniwa powoduje znaczące pogorszenie parametrów ich pracy. Moduły mikromorficzne natomiast okazały się być nie wrażliwe na zmiany temperatury modułu. Na podstawie uzyskanych wyników obliczono również efektywność konwersji energii oraz współczynniki wydajności (Performance ratio) dla poszczególnych modułów. Okazało się, że w warunkach klimatycznych południowej Polski najlepiej pracują moduły polikrystaliczne.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:096518
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych