Zastosowania metod statystycznych do kontroli procesu wielkopiecowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
ISSN
1230-3534
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
9
Strony od-do
638--643
Numer tomu
80
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.4
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
industrial data
knowledge acquisition
industrial statistics
PL
pozyskiwanie wiedzy
statystyki przemysłowe
dane przemysłowe
Streszczenia
Język
EN
Treść
Industrial data obtained as a result of a routine control of industrial processes and their products gathered in the electronic form are a valuable source of the technological knowledge useful in modeling, simulation, guidance and control of the quality processes. If data are objective, then the mathematical statistics is a measure for making the right decisions. The specific outcomes of applying the chosen methods of the mathematical statistics for acquiring knowledge of the quality of the blast-furnace process were presented. A complexity of the process of gaining knowledge from industrial data as well as the applied methods and instruments were shown. The analysis results of the variable daily production of the blast furnace are pointing at the stability of the process in the analyzed period. However, a lack of the statistical stability of parameters of the product quality, that is, silicon contents in the pig iron and temperatures of its trigger, were established.
Język
PL
Treść
Dane przemysłowe uzyskane w wyniku rutynowych kontroli procesów technologicznych i ich produktów, zgromadzone w formie elektronicznej, są cennym źródłem wiedzy technologicznej przydatnej w modelowaniu, symulacji, sterowaniu, czy kontroli jakości procesów. Jeśli dane są obiektywne, to środkiem do podejmowania właściwych decyzji może być statystyka matematyczna. W pracy pokazano złożoność procesu pozyskiwania wiedzy z danych przemysłowych. Zaprezentowano metody i instrumenty oraz wyniki analizy statystycznej, której celem była ocena procesu wielkopiecowego. Analiza wybranych parametrów upoważnia do sformułowania następującej tezy: w badanym okresie wielkość produkcji dobowej wielkiego pieca była stabilna, natomiast brak stabilności stwierdzono dla parametrów charakteryzujących jakość surówki żelaza: zawartości w niej krzemu i temperatury spustu.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:077559