Stereoscopic visualization for model of deformation of steel with mushy zone
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Czasopismo Techniczne. M, Mechanika
ISSN
0011-4561
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2-M
Strony od-do
35--42
Numer tomu
112
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.57
Autorzy
Słowa kluczowe
EN
computer simulation
graphical user interface
stereoscopic visualization
PL
symulacja komputerowa
wizualizacja stereoskopowa
interfejs użytkownika
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper deals with visualization of results for simulation of a deformation process of a sample with a mushy zone. The numerical model consists of three basic subsystems: the mechanical, thermal and density changes parts. These describe both solid and semisolid deformation states. Taking into consideration their specific distribution graphical visualization is very helpful for understanding the course of the process. Moreover, a three-dimensional presentation is applied in various fields, ranging from medical imaging systems to technological processes assistance to scientific visualizations and entertainment. The stereoscopic imaging technique is still being developed. It is based on the idea of showing each eye the same scene from a bit different perspective. As an effect the illusion of depth is created due to the way the two images are interpreted by the human brain. Stereoscopy is not a new concept, but in the past few years a significant increase in the interest in this method of visualization could be observed. It is caused by computer and audio-visual technology development. In the paper several techniques of creating stereoscopic images are presented together with their physical bases and devices providing such functionality. The use of projection equipment and possibilities of its application to visualization of semi-solid steel deformation is discussed. Apart from that a description of an implementation of OpenGL specification for stereoscopic presentation of computer simulation results is provided.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono użycie techniki stereoskopowej do wizualizacji wyników symulacji procesu nagrzewania i odkształcania stali ze strefą półciekłą. Model numeryczny składa się z trzech oddzielnych podsystemów: mechanicznego, termicznego i przewidującego zmiany gęstości opisujących odkształcenie strefy stałej i półciekłej. Biorąc pod uwagę specyficzne rozmieszczenie tych stref, wizualizacja jest bardzo pomocna w zrozumieniu procesu. Obrazowanie trójwymiarowe jest szeroko stosowane, począwszy do medycznych systemów obrazowania, poprzez rozrywkę na wizualizacjach naukowych kończąc. Istnieje wiele technik tworzenia obrazów stereoskopowych, ale wszystkie prowadzą do przedstawienia obrazu z nieco innej perspektywy dla każdego oka. Efekt wywołania złudzenia głębi uzyskuje się dzięki interpretacji przez mózg odpowiednio przygotowanych obrazów. Stereoskopia nie jest techniką nową, jednak w okresie ostatnich kilku lat można zaobserwować kolejny wzrost zainteresowania tą techniką obrazowania dzięki rozwojowi technologii komputerowej i audiowizualnej. W artykule opisano kilka technik tworzenia obrazów stereoskopowych wraz z podstawami fizycznymi oraz przykładowymi urządzeniami umożliwiającymi prezentowanie scen stereoskopowych. Omówiono wykorzystywany sprzęt projekcyjny oraz możliwości zastosowania. Ostatecznie przedstawiono sposób implementacji z wykorzystaniem OpenGL oraz stereoskopową prezentację przykładowych wyników symulacji komputerowej.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:090881