Komputerowy system diagnostyki wad odlewniczych z wykorzystaniem metodologii Case-Based Reasoning
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
ISSN
1230-3534
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
1
Strony od-do
72--75
Numer tomu
81
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.2
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
casting defects
diagnosis
case-based reasoning
PL
diagnostyka
wady odlewnicze
case-based reasoning
Streszczenia
Język
EN
Treść
The problem of diagnosis of casting defects in small and medium-sized enterprises, which do not have the benefit of multi-objective measurement data, is a problem that requires the use of methods of processing incomplete and uncertain data based on the experience and observations of technologist controlling finished castings. This problem is known and studied for a long time, but this time it is decided to be solved with the use of a computer system using Case-Based Reasoning (CBR) methodology. CBR methodology allows to use the expert knowledge accumulated in the implementation phase, and also gives opportunity to „learning” by collecting of new cases solved by the system. The authors present a solution of the reasoning system that uses knowledge in the form of accumulated cases and works basing on similarity search between the current case and the cases stored in the knowledge base.
Język
PL
Treść
Problem diagnostyki wad odlewniczych, w zakładach małych i średnich, gdzie nie ma jeszcze możliwości skorzystania z wielokryterialnych danych pomiarowych, to problem wymagający zastosowania metod przetwarzania informacji niepełnych i niepewnych, opartych o doświadczenie i obserwacje technologa poddającego kontroli gotowe odlewy. Problem ten, znany i badany od dawna, postanowiono rozwiązać z zastosowaniem systemu komputerowego wykorzystującego metodologię CBR (ang. Case-Based Reasoning). Metodologia CBR pozwala nie tylko na wykorzystanie wiedzy eksperckiej zgromadzonej na etapie implementacji, ale daje również możliwość „uczenia systemu” poprzez gromadzenie nowych, rozwiązywanych przez system przypadków. Autorzy prezentują rozwiązanie systemu wnioskowania w oparciu o zgromadzone przypadki, którego podstawą działania jest wyszukiwanie podobieństwa pomiędzy obserwowanym przypadkiem, a przypadkami zgromadzonymi w bazie wiedzy.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:080625