Badania rentgenostrukturalne stopu ${Ti-10V-2Fe-3Al}$ po odkształceniu plastycznym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
XLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej. Kraków–Rytro, 27–30 IX 2016 : monografia
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-63663-73-5
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Badania rentgenostrukturalne stopu ${Ti-10V-2Fe-3Al}$ po odkształceniu plastycznym
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
426--430
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.4
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
EN
titan alloy
texture
plastic deformation
phase transformation
PL
przemiana fazowa
odkształcenie plastyczne
stopy tytanu
tekstura
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej
Początek konferencji
2016-09-27
Koniec konferencji
2016-09-30
Lokalizacja konferencji
Kraków-Rytro
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:100928