Ocena wpływu światła spójnego na odporność roślin na niekorzystne warunki środowiskowe
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
„Toksyczne substancje w środowisku”. VII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 25–26.06.2013 r. : streszczenia/abstracts
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-914308-5-9
Wydawca
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Ocena wpływu światła spójnego na odporność roślin na niekorzystne warunki środowiskowe
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
62--62
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.07
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Tokstyczne substancje w środowisku : VII międzynarodowa konferencja naukowa
Początek konferencji
2013-06-25
Koniec konferencji
2013-06-26
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
idp:077296