Problematyka eksploatacyjna urabiania osprzętem zrywakowym w górnictwie odkrywkowym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Górnictwo Odkrywkowe
ISSN
0043-2075
EISSN
Wydawca
"Poltegor - Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
29--33
Numer tomu
57
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.35
Słowa kluczowe
EN
dozer
application of ripper
ravelly rock mining
mechanical mining equipment
PL
mechaniczne urabianie ośrodka skalnego
spycharka gąsienicowa
osprzęt zrywakowy
Streszczenia
Język
EN
Treść
The surface mining of rocks and coal requires drilling and blasting operation for loosening the strata. The article reviews alternative method of rocks mining with compressive strength material about 20 MPa by ripping. Different studies have come up with developments like ripper - dozer combination with operating and performance requirements of this equipment. But before deploying rippers in mines, proper rippability assessment of the strata should be done. There are different parameters on which rippability of rocks depend on. Relationships are made between the operating parameters and productivity of rippers.
Język
PL
Treść
W światowym górnictwie odkrywkowym urabianie skał sprężysto kruchych spycharkami z osprzętem zrywakowym jest powszechnie stosowane. Znacznie mniej doświadczeń w tym zakresie wykazują krajowe kopalnie. W artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia eksploatacyjne związane z urabianiem ośrodka skalnego osprzętem zrywakowym. Do najbardziej istotnych problemów związanych z uszkadzalnością osprzętu zrywającego należy zaliczyć przyśpieszone zużycie i uszkadzanie zmęczeniowe zębów zrywających, niewłaściwe sterowanie ciągnikiem gąsienicowym powodujące degradację osprzętu, niewłaściwe wykonanie cyklu roboczego osprzętem zrywakowym, prowadzenie zrywania w ośrodkach wyjątkowo trudno urabialnych.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:099985