Kształcenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie : (komunikat)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
ISSN
2081-4224
EISSN
Wydawca
Wyższy Urząd Górniczy
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
8
Strony od-do
34--38
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.35
Autorzy
Słowa kluczowe
PL
kształcenie studentów
bezpieczeństwo i higiena pracy
kwalifikacje zawodowe
Streszczenia
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono proces kształcenia w zakresie bezpieczeństwa pracy realizowany przez studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Omówiono proces szkolenia z bhp dla studentów i doktorantów rozpoczynających studia oraz dyplomantów kończących studia przed podjęciem pierwszej pracy. Zaprezentowano treści kształcenia realizowanych na różnych kierunkach studiów, modułów i przedmiotów z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz możliwą tematykę realizowanych prac dyplomowych i doktorskich. Przedstawiono prowadzone na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii studia podyplomowe w zakresie bhp oraz scharakteryzowano utworzoną również na tym Wydziale na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji nową specjalność Zarządzanie BHP.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:099773