Dobre praktyki w stosowaniu systemu GPS do monitoringu mikroprzemieszczeń wież szybowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie. nová surovinová politika – progresívne technológie v baníctve, geológii a životnom prostredí : Demänovská Dolina - Slovak Republic, 13–14 október 2014
Data publikacji
2014
ISBN
978-80-970521-4-0
Wydawca
s.n.
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Dobre praktyki w stosowaniu systemu GPS do monitoringu mikroprzemieszczeń wież szybowych
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
133--142
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.71
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
EN
GPS
displacement
monitoring
L.W.,,Bogdanka''
PL
monitoring przemieszczeniowy
GPS
L.W.,,Bogdanka''
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Nová surovinová politika – progresívne technológie v baníctve, geológii a životnom prostredí
Początek konferencji
2014-10-13
Koniec konferencji
2014-10-14
Lokalizacja konferencji
Demänovská Dolina
Kraj konferencji
SK
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
idp:086072