INTERLABORATORY COMPARISON OF THE ELECTROMAGNETIC EMISSION MEASUREMENTS USING FAR AND GTEM TEST SITES UP TO 1 GHz
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Prace Instytutu Elektrotechniki
ISSN
0032-6216
EISSN
Wydawca
Instytut Elekrotechniki
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
267
Strony od-do
49-58
Numer tomu
LXI
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
electromagnetic field
emission measurement
electromagnetic compatibility
pl
pole elektromagnetyczne
pomiary emisji
kompatybilność elektromagnetyczna
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
1
Streszczenia
Język
en
Treść
Electromagnetic emission limiting is one of the basic requirements in the European Directive 2014/30/EU (EMC Directive). Manufacturers often use alternative methods of measurements to make preliminary verification of emission. This paper presents and analyzes problem with comparison between measurements in different test sites: FAR (Fully Anechoic Room) and GTEM (Gigahertz Transverse Electromagnetic cell). FAR is assumed as the reference and GTEM as the alternative method. There are results of measurements carried out in Electrotechnical Institute Gdansk Branch (FAR) and Satel Sp. z o.o. company (GTEM). It is concluded that the results from these two test sites cannot be easily compared or scaled but the measurement in the GTEM was more restrictive for the tested device in wider frequency range.
Język
pl
Treść
Ograniczanie emisji elektromagnetycznej jest jednym z podstawowych wymagań dyrektywy europejskiej 2014/30/EU (Dyrektywa EMC). Przedsiębiorstwa często wykorzystują alternatywne metody pomiaru przy wykonywaniu wstępnej weryfikacji emisji. W publikacji przedstawiono i przeanalizowano różnice i problemy związane z porównywaniem wyników uzyskanych na różnych stanowiskach pomiarowych: w komorze całkowicie bezodbiciowej FAR (ang. Fully Anechoic Room) oraz w komorze GTEM (ang. Gigahertz Transverse Electromagnetic cell). Pomiary w FAR przyjęto za metodę referencyjną, natomiast pomiary w komorze GTEM są metodą alternatywną. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań, które zostały wykonane w Gdańskim Oddziale Instytutu Elektrotechniki (FAR) oraz w firmie Satel Sp. z o.o. (GTEM). W wyniku badań stwierdzono, iż porównanie obydwu metod jest zadaniem trudnym. Jednakże należy pamiętać, że pomiary wykonywane w komorze GTEM są bardziej restrykcyjne dla testowanych urządzeń, w szerszym zakresie częstotliwości.
Cechy publikacji
Elektrotechnika
Energetyka
Electrical engineering
Energetics
discipline:Elektrotechnika
discipline:Electrical engineering
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:591351